Sørvisbygg

Sørstand Folkepark

Opningstider i kafeen på Sørstrand sommaren 2023
Kl. 1200 - 1400 / Tysdag - (1.mai til 23.juni)
Kl. 1200 - 1500 / Tysdag - ​(26.juni til 1.sept)
Kl. 1100 - 1530 / Onsdag - (21.juni – 28.juli)
Kl. 1100 - 1530 / Torsdag​ - (21.juni – 28.juli)
Kl. 1100 - 1530 / Fredag​ - (21.juni – 28.juli)
Kl. 1200 - 1500 / Laurdag - (1.mai – 1.sept)
Kl. 1200 - 1500 / søndag - (1.mai – 1.sept)

Det blir sett ut skilt med «Open Kafé» når kafeen er open
Kl. 0800 - 2400 / Toalett / Eiga dør

Kafeen drivast av ein stor dugnadsgjeng:
Vil du bidra med kafedugnad, er du hjarteleg velkommen!
Elles kan lag og organisasjonar låne huset mot ei lita godtgjersle (slitasje, bruk av utsyr etc) Her kan ein ha klubbkveldar og andre arrangement. Dersom det er organisasjonar som vil hjelpe oss med kafedrifta, er de hjarteleg velkomne til det.

Huset blir ikkje leigd ut til private arrangement.
Dersom du ønskjer å låne huset, ta kontakt med:
Kari Slettvåg, 41530787,  
  

salgsutstilling av Trud Nybø.

SØRVISEBYGGET SØRSTRAND

Innkalling til årsmøte Sørstrand Folkepark
Tid og sted: 28 februar 2024 kl.18.00 i servicebygget.
Innspill til saker og evt vedtektsendringer må sendes styret innen
14 februar.
Dagsorden
1: Opning ved styreleiar og godkjenning av innkalling.
2. Val av ordstyrar, referent og 2 personar til å signere protokoll.
3. Årsmelding for Sørvisbygget. (kommer)
Årsmelding for Sørstrand Folkepark. (kommer)
Rekneskap for 2023. (Leggast fram i møte)
4. Budsjett. (Anslag inntekter leggast fram i møte)
5. Medlemskapssaker, innkomne saker.
6: Planer og prioriteringar for det komande året.
Sjå årsmelding.
7: Val.
Forslag frå valkomiteen vedlagt.
Val av valkomite.
Val av revisor.