Innkalling til årsmøte Sørstrand Folkepark
Tid og sted: 28 februar 2024 kl.18.00 i servicebygget.
Innspill til saker og evt vedtektsendringer må sendes styret innen
14 februar.
Dagsorden
1: Opning ved styreleiar og godkjenning av innkalling.
2. Val av ordstyrar, referent og 2 personar til å signere protokoll.
3. Årsmelding for Sørvisbygget. (kommer)
Årsmelding for Sørstrand Folkepark. (kommer)
Rekneskap for 2023. (Leggast fram i møte)
4. Budsjett. (Anslag inntekter leggast fram i møte)
5. Medlemskapssaker, innkomne saker.
6: Planer og prioriteringar for det komande året.
Sjå årsmelding.
7: Val.
Forslag frå valkomiteen vedlagt.
Val av valkomite.
Val av revisor.