Grill
Kongen

Syrefaste Griller satt opp

Grilling

Grilling med familien på Sørstrand på fine dager er det vi aller helst vil tenke tilbake på etter sommeren!

Første tenning

Støyping av fundament må til

Syrefaste griller

Grillene er der for å brukes. Ta med grillkull så er det klart for kos og middag på stranden i Florø. Vennligst ikke bruk engangsgriller. 

god mat

Nesten alt kjøtt kan grilles!
Nyt det gode liv på Sørstrand!

Innkalling til årsmøte Sørstrand Folkepark
Tid og sted: 28 februar 2024 kl.18.00 i servicebygget.
Innspill til saker og evt vedtektsendringer må sendes styret innen
14 februar.
Dagsorden
1: Opning ved styreleiar og godkjenning av innkalling.
2. Val av ordstyrar, referent og 2 personar til å signere protokoll.
3. Årsmelding for Sørvisbygget. (kommer)
Årsmelding for Sørstrand Folkepark. (kommer)
Rekneskap for 2023. (Leggast fram i møte)
4. Budsjett. (Anslag inntekter leggast fram i møte)
5. Medlemskapssaker, innkomne saker.
6: Planer og prioriteringar for det komande året.
Sjå årsmelding.
7: Val.
Forslag frå valkomiteen vedlagt.
Val av valkomite.
Val av revisor.